El DELF i el DALF són diplomes atorgats pel Ministeri d'Educació francès per demostrar les habilitats en francès dels candidats no francesos.

Hi ha sis diplomes independents, que corresponen, respectivament, als sis nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (CEFRL) del Consell d'Europa.

Dades i Ubicació

IES sa Serra
971 34 84 23

On som?

Fons Social Europeu
Webs Departaments

FP CUINA

Educació física

b-3845 french institute alliance francaise

LOGO Tecno

 

Segueix-nos a: