Pla plurilingüe

L’IES sa Serra treballa per reforçar l’aprenentatge de llengües i en especial de les llengües estrangeres, per això el centre s’ha adherit al Pla Pilot d’Educació Plurilingüe, d’aquesta manera es converteix en l’únic centre d’educació secundaria de les Pitiüses en formar part d’aquest innovador pla.

El Pla Pilot d’Educació Plurilingüe pretén assolir un dels objectius que s’ha marcat la Unió Europea per a l’any 2020, millorar la competència comunicativa en llengua estrangera. Per això, integra a l’educació les llengües de la comunitat i l’anglès per a l’ensenyament de continguts no lingüístics en un determinat nombre de centres sostinguts amb fons públics.

Actualment s’imparteixen en anglès: Educació Visual i Plàstica als 1rs i 3rs d’ESO, Tecnologia als 2ns, 3rs i 4ts d’ESO i Informàtica al 4t d’ESO i 1er Batxiller