PAE

Programa Acompanyament Escolar

El professors que enguany imparteixen el Programa d’Acompanyament Escolar són:

  • Jessica Carrasco
  • Manel Francesc Gimeno 
  • Pedro Mulero 
  • Pau Puiguriguer