Fotos de la I Diada de Projectes de l’IES Sa Serra

El dimarts 23 de novembre vam celebrar la I Diada de Projectes de l’IES Sa Serra. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO ha tengut l’ocasió de mostrar els productes dels projectes interdisciplinars als quals han participat aquest primer trimestre: Revista, Escacs, Pop Stars, Escriptura Creativa, Teatre, Forn Solar, Els nostres majors, Art i Alemany, Ens Comuniquem i Stop Motion. Una jornada molt estimulant per a tots!

25N

Avui, 25 de Novembre, dia contra la violència de gènere, a l’IES Sa Serra conscienciam l’alumnat i lluitem contra aquesta lacra

Projecte “Salvem la Badia”

El passat divendres els alumnes de Biologia de 4rt A varen realitzar la primera sortida corresponent a un nou projecte en el que participa el departament de Biologia i Geologia juntament amb l’IES Sant Agustí i l’IES Quartó de Portmany.

Es tracta del projecte “Salvem la badia”. La tasca consisteix en fer un seguiment de l’evolució al llarg de l’any de diferents platges de la badia de Sant Antoni. Cada institut s’encarregarà de diferents platges, d’aquesta manera es realitzarà un mostreig de les espècies que ens podem trobar, amb l’objectiu d’estudiar l’estat de la nostra badia i les espècies que l’habiten, incloent endèmiques i possibles invasores, analitzar les dades obtingudes i donar difusió de la informació recopilada, en definitiva, realitzar una investigació científica. Conèixer la badia és la millor manera de promoure la seva conservació.

Participaran en el projecte els alumnes que cursen Biologia en quart de l’ESO i els de Ciències aplicades. Cada mes, un d’aquests grups realitzarà una sortida de dues hores per a l’observació i catalogació d’espècies. Està previst crear un sites públic amb tota la informació i els resultats obtinguts enllaçat a la pàgina web del centre, així com tenir un espai físic, encara per determinar, per a poder exposar part del material.

Està previst que també participin puntualment els alumnes de primer d’ESO.

INFORMACIÓ SORTIDES DEL CENTRE EN HORARI LECTIU

Es recorda que l’alumnat menor d’edat no pot sortir del centre en horari lectiu si no ve la seua família a recollir-lo.

En cas que, per alguna causa justificada, es vulgui permetre que l’alumni surti sol de l’institut, només es permetrà la seua sortida si:

  • S’ha entregat un document signat pel familiar autoritzant aquesta sortida.
  • S’ha enviat un mail al tutor i a l’institut (iessaserra@iessaserra.cat) comunicant aquesta sortida i sol·licitant que se’l deixi sortir.

L’escrit ha d’incloure la següent informació:

INFORMACIÓ A INCLOURE EN ESCRITS D’AUTORITZACIÓ DE SORTIDA EN HORARI LECTIU:

Jo, ____________________ amb DNI____________________ com a pare/mare/tutor/tutora autoritzo a l’alumne amb nom ___________________________________ del curs ________i grup ________a sortir de l’IES Sa Serra el dia ____ del mes _____ del 20__ a les ______ hores.

Signat: ____________.

En cas que no s’hagi comunicat prèviament, i l’alumne informi que ha de sortir del centre, el cap d’estudis o professor autoritzat realitzarà una trucada a la família als telèfons que figuren al GESTIB per verificar que s’autoritza la sortida de l’alumne. No es telefonarà a cap número que no estigui registrat al GESTIB.

En cas contrari, no s’autoritzarà la sortida de l’alumne.

Esperam la col·laboració de totes les famílies.

Salutacions

L’equip directiu

Llistes definitives 2ª fase admissió FP i llista d’espera Cuina

Termini per formalitzar la matrícula: avui 22 i demà 23 de setembre, de 8:30 a 14:30h
Si no es formalitza la matrícula dins el termini indicat, es perd la reserva de plaça

LLISTA DEL PROCÉS ORDINARI ADMISSIÓ FP BÀSICA (2ª FASE ) 2021-2022

LLISTA DEL PROCÉS ORDINARI ADMISSIÓ FP GM CUINA (2ª FASE ) 2021-2022

LLISTA DEL PROCÉS ORDINARI ADMISSIÓ FP GM FORNERIA (2ª FASE ) 2021-2022

LLISTA D’ESPERA DEL PROCES ORDINARI ADMISSIÓ FP – GM CUINA (2ª FASE) 2021-2022

Horari de presentacions FPB i CFGM de l’IES Sa Serra per al curs 21-22

Informar que el divendres 24 l’alumnat ha d’assistir al centre per a la presentació del curs escolar en l’hora estipulada en el calendari.
Durant la jornada cada grup d’alumnes obtindrà tota la informació per a dur endavant el curs, podrà demanar dubtes i conéixer el centre.
Una vegada finalitzada la presentació, l’alumnat podrà marxar del centre i, dilluns 27 de setembre, les classes s’iniciaran amb normalitat.

Gràcies,

L’equip de FP i la direcció del centre