Resolucions d’avaluació 3r trimestre Batxillerat i FP

BATXILLERAT

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions
complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar
l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2019-2020

FP

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions
complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19, per avaluar
l’aprenentatge dels alumnes de Formació Professional a les Illes Balears per al curs 2019-2020