Acta de valoració del projecte de direcció

El dia 4 de maig de 2021 s’ha celebrat la sessió de valoració del projecte de direcció del candidat David Cardona Soler, sent aprovat amb una puntuació total, incloent mèrits del candidat, de 12,925.

Aquesta és l’acta que ho certifica.