COMUNICAT EQUIP DIRECTIU

ACLARIMENTS EQUIP DIRECTIU DE L’IES SA SERRA

En relació a les informacions remeses a la premsa per la família d’un alumne de
l’IES Sa Serra, l’equip directiu fa els següents aclariments:

  • Les acusacions presentades per la família d’un alumne a un escrit davant
    Inspecció educativa van ésser investigades per l’equip directiu la setmana passada.
    Es va parlar amb totes les parts implicades i amb testimonis aliens a les parts, i es
    va concloure que les acusacions d’adoctrinament i discriminació a classe són falses.
  • Com correspon a una denúncia davant inspecció, el director del centre ha realitzat
    un informe explicant totes les passes donades i els antecedents.

L’equip directiu de l’IES Sa Serra

Sant Antoni de Portmany, 6 de novembre de 2023