Geografia i història

Isabel Lobato ilobato@iessaserra.cat
Cap de Departament. 
Atenció: Dimecres  08:50-09:54h
Matèries: Geografia i Història 4t ESO, Geografia d’Espanya 2n Batx
 
Silvia Guerrero sguerrero@iessaserra.cat 
Tutora 1r ESO A
Atenció: Dimecres 11:20-12:10
Matèries: Ambit sociolingüístic 1r ESO A i D
 
Pere Socias  psocias@iessaserra.cat 
Tutor 2n Batx A 
Atenció: Dimarts 8:50-9:40h
Matèries: Geografia i Història 2n ESO A, C, D i E, Història d’Espanya 2n Batxillerat A
 
Tutor 1r ESO C
Atenció: Divendres 11:20-12:10h
Matèries: Ambit sociolingüístic 1r ESO C, Valors Ètics 2n ESO D, Projectes 2n ESO, Història de l’art 2n Batxillerat
 
Toni Piqueres apiqueres@iessaserra.cat
Atenció: Dilluns 11:20-12:10h 
Matèries: Geografia i Història 3r ESO, Valors Ètics 2nESO B i E
 
Atenció: Dijous 10:00-10:50
Matèries: Geografia i Història 2n ESO B,  Història del Món Contemporàni 1r Batx. B i C, Comunicació i Societat FPB