Llengua i literatura castellana i Llengües clàssiques

Sandra María Tejerina López.  stejerina@iessaserra.cat
Cap de departament. Atenció a pares: dijous 9:50-10:45.
Matèries: Àmbit Lingüístic Social a 1r C, Llengua castellana i Literatura a 1r D, Llengua castellana i Literatura a 1r Batxillerat A i 1r Batxillerat B i ALTER.

José A. Martínez Gilaberte. jmartinez@iessaserra.cat
Coordinació de Biblioteca. Atenció a pares: dimecres 12:00-12:55.
Matèries: Llengua castellana i Literatura a 3r d´ESO A, 3r d´ESO B i 3r d´ESO C, Literatura Universal a 1r de Batxillerat B i Llengua castellana i Literatura a 2n de Batxillerat A.

Luz A. Saldaña Gaete.  lsaldana@iessaserra.cat
Tutoria 4t A. Atenció a pares: dimecres 9:50-10:45. 
Matèries: Llengua castellana i Literatura a 2n D, Àmbit Lingüístic Social a 2n E, Llengua castellana i Literatura a 4t A i Llengua castellana i Literatura a 4t B.

Pepa Roselló Ribas. jrosello@iessaserra.cat
Atenció a pares: divendres 11:05-12:00.
Matèries: Àmbit Lingüístic Social a 1r E, 3r PMAR i Llengua castellana i Literatura a 4t C (PRAQ).

Cristina Cayetano Gómez. ccayetano@iessaserra.cat
Tutoria 1r ESO B. Atenció a pares: dimarts 8:55-9:50.
Matèries: Àmbit Lingüístic Social a 1r B, Llengua castellana i Literatura a 1r F i Llengua castellana i Literatura a 4t C.

Manel Gimeno Perales. mgimeno@iessaserra.cat
Atenció a pares: dimarts 14:05-15:00.
Matèries: Cultura Clàssica a 4t d´ESO,  Llatí a 4t d´ESO, Llatí i Grec a 1r Batx B, Llatí i Grec a 2n Batx A.

Informació adicional i documents