Educació plàstica i visual

Maribel Ramón Cardona mramon@iessaserra.cat

Cap de Departament.Atenció a pares: Dijous de 11:05h a 12:00h

Educació Plàstica i Visual 1r ESO A, B. Dibuix Tècnic 1r Batxillerat Dibuix Tècnic 2n Batxillerat


Daniel Castilla Núñez dcastilla@iessaserra.cat

Coordinador d’extraescolars.  Atenció a pares: Dijous de 11:05h a 12:00h

Educació Plàstica i Visual 1r ESO C, D, E, F. Projectes de 1r i 2n d’ESO.