Educació plàstica i visual

Maribel Ramón Cardona mramon@iessaserra.cat

Cap de Departament.Atenció a pares: Divendres de 11:20h a 12:10h

Projectes 2n ESO, Educació Plàstica i Visual 4rt ESO, Dibuix Tècnic 1r Batxillerat, Dibuix Tècnic 2n Batxillerat, Ciències Aplicades FPB1

 

Daniel Castilla Núñez dcastilla@iessaserra.cat

Atenció a pares: Dilluns de 10:00h a 10:50h

Educació Plàstica i Visual 2n ESO, Educació Plàstica i Visual 3r ESO,  Projectes 2n i 3r ESO,  Ciències Aplicades FPB2