Biologia i geologia

Eva Lorente elorente@iessaserra.cat
Cap de Estudis. Atenció: Dimecres 12:00 – 12:55
Matèries: Ciències aplicades 4t ESO D, Biologia 2n Batx

Marta Barja mbarja@iessaserra.cat
Cap de Departament. Tutora de 1rESO A. Atenció: Dimarts 13:10 – 14:05
Matèries: Àmbit científic 1r ESO A,  Biologia i Geologia 3er ESO A, Biologia 4rt ESO A.

Asunción Tur atur@iessaserra.cat
Tutora de 1r ESO B. Coordinador Comissió Mediambiental. Atenció: Dimarts 10:10 – 11:05
Matèries: Àmbit científic 1r ESO B, Projectes 1r ESO, Biologia i Geologia 1r Batx

Jordi Ripoll jripoll@iessaserra.cat
Atenció: Dimarts 09:50 – 10:45
Matèries: Àmbit científic 1r ESO E, Biologia i Geologia 3er ESO B, C i D. Biologia 4rt ESO B i C. Projectes 2n ESO. 

 

 

PENDENTS : Accedeix a documents de recuperació