Biologia i geologia

Eva Lorente elorente@iessaserra.cat
Cap de Departament. Atenció: Dijous 09:50 – 10:45
Matèries: Àmbit 1r ESO, Ciències aplicades 4t ESO, Cultura Científica 1r Batx, Biologia 2n Batx

Asunción Tur atur@iessaserra.cat
Tutora de 1r ESO B. Atenció: Dimarts 12:00 – 12:55
Matèries: Àmbit 1r ESO, Biologia i geologia 3r ESO, Biologia i geologia 1er Batx

Inés Olalla iolalla@iessaserra.cat
Tutora de 1rESO A. Coordinador Comissió Mediambiental. Atenció: Divendres 11:05 – 12:00
Matèries: Àmbir 1r ESO, Biologia 3er ESO

PENDENTS : Accedeix a documents de recuperació