Llengües estrangeres

M Magdalena Font Bosch mfont@iessaserra.cat
Cap de Departament. Coordinadora EOIES
Atenció: dijous 8:55 – 9:50 
Matèries: Anglès 2n i 3r ESO

Ana Sarradell Colombini asarradell@iessaserra.cat
Matèries: Anglès 1r i 2n ESO, Anglès 1r Batxillerat

Lorena Ramos lramos@iessaserra.cat 
Matèries: Anglès 1r, 2n i 3r ESO, Anglès 1r Batxillerat

Jessica Carrasco jcarrasco@iessaserra.cat
Tutora 1r BAT 
Matèries: Anglès 3r i 4t ESO, Anglès 1r i 2n  Batxillerat

Mónica Contreras mcontreras@iessaserra.cat
Matèries: Llengua Alemanya

Ángeles Roselló arosello@iessaserra.cat
Tutora 1r BAT
Matèries: Anglès 2n i 4rt ESO, Anglès 1r Batxillerat

Saskia Mariño smvaldes@iessaserra.cat
Examinadora DELF al centre
Atenció: Dilluns 8:55 – 9:50
Matèries: Llengua Francesa, Mòdul comunicació i societat FPB2

Pedro Mulero Estrella pmulero@iessaserra.cat
Tutor 1r ESO F.
Atenció: Dimecres 11:05-12:00
Matèries: Àmbit 1r ESO F.