Llengua i literatura catalana

Neus Ribas mnribas@iessaserra.cat
Cap de Departament 
Matèries: Català 3r ESO A, B i C, PALIC
Tutora de 3r B
Horari d’atenció a pares: divendres 11:05-12:00h

Ana Monzó amonzo@iessaserra.cat 
Àmbit sociolingüístic 1r ESO D
Matèries: 2n ESO E, 1r Batxillerat A i B.
Tutora de 2n E
Atenció a pares: dijous 12:00- 12:55

Núria Asenjo nasenjo@iessaserra.cat 
Coordinadora de la comissió de normalització lingüística
Atenció: dilluns 11:00-12:00
Matèries: Català 1r ESO A,B,E, Català  2n ESO C, Català  FPB II, PALIC

Jaume Vidal jvidal@iessaserra.cat 
Tutor de 4t d’ESO B
Català dels grups d’ESO: 2n d’ESO A i B, 4t d’ESO B i 4t de PRAQ
Català de 2n de batxillerat
Atenció: divendres de les 12:00 a les 12:55

Marc Gavilà mgavila@iessaserra.cat 
Tutor de 1r d’ESO C
Català dels grups d’ESO: 1r d’ESO C, 4t d’ESO A, 4t d’ESO C i PALIC
Atenció: dimarts de les 11.05 a les 12:00