ADMISSIÓ A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (ALUMNES NOUS)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  DE L’1 AL 30 DE JUNY

Han de participar, els alumnes que sol·licitin l’admissió al 1r curs i que disposin dels requisits acadèmics, abans del 30 de juny de 2021.

Per motiu de la situació actual de pandèmia per COVID 19, el procediment d’admissió serà preferentment telemàtic.

A aquest efecte, recomanam que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donades d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació: Usuari Gestib Famílies o Cl@ve.

Únicament podrà realitzar el tràmit de forma presencial, l’alumnat menor d’edat que no disposi de DNI o NIE i altres situacions excepcionals. En aquest cas, cal demanar cita prèvia al centre.

L’alumnat que hagi realitzat el tràmit pel sistema autenticat (Gestib o Cl@ve) i no hagi d’aportar cap documentació,  només cal que estigui pendent de la llista provisional d’admesos que es publicarà el dia 9 de juliol a la plana web del centre.

L’alumnat que hagi realitzat el tràmit pel sistema autenticat i hagi de presentar documentació, ho pot fer a través del correu electrònic matricula@iessaserra.cat

L’alumnat que hagi realitzat el tràmit anònim (no autenticat), ha d’imprimir el justificant, signar-lo i enviar-lo al correu electrònic matricula@iessaserra.cat

Podeu consultar l’enllaç de la Conselleria d’Educació i Formació Professional on s’indica el procediment per obtenir l’usuari Cl@ve o Gestib Famílies.

L’alumnat de nova incorporació a grups de 2n curs de Cicles Formatius o a FCT, no han de participar en aquest procés d’admissió. Han de presentar la sol·licitud i la documentació pertinent a la secretaria del centre els dies 22 i 23 de juliol.

Trobareu tota la informació al següent enllaç: Admissió FP Curs 2021-2022