Física i química

Santiago Climent Aracil scliment@iessaserra.cat
Cap de Departament
Atenció: dimarts 12:00-12:55 
Matèries: Àmbit Cientificotècnic 2n ESO B, Química 2n Batxillerat A, Projecte interdisciplinar 3r d’ESO A, B i C, Física i Química 4t ESO B
 
Verònica Rodríguez Marí vrodriguez@iessaserra.cat
Atenció: Dijous 8:55 -9:50
Matèries: Física i Química 3r  ESO A, B i C, Física i Química 1r batxillerat, Física 2n Batxillerat A 

Pau Puiguriguer ppuiguriguer@iessaserra.cat
Atenció: Dimecres 11:05-12:00
Tutor 2n ESO E
Matèries: Àmbit cientificotècnic 2n ESO E, Cultura científica 4t ESO, Fisica i Química 4t ESO A

MÉS INFORMACIÓ DEPARTAMENTAL