Matemàtiques

David Cardona. dcardona@iessaserra.cat
Director. Atenció: Dimecres 8:55-9:50 
Matèries: Matemàtiques Acad 4t ESO A

Felip Cabrera. fcabrera@iessaserra.cat 
Cap de Departament. Atenció: Dimecres 9:50-10:45 
Matèries: Àmbit ciències 1r d’ESO D, 2n bat Matemàtiques II, Matemàtiques Acad. 4t ESO B, Taller d’escacs 1r d’ESO

Xesca Prous. mprous@iessaserra.cat
Tutora 3r A. Atenció: Dimecres 12:00-12:55
Matèries:Matemàtiques  3r ESO A i B, Matemàtiques Acad. 4t ESO C, Matemàtiques Aplicades 4t ESO D.

Israel Tierno. itierno@iessaserra.cat
Tutor 3r C Atenció: Dimarts  12:00-12:55 
Matèries Matemàtiques 2n ESO A i B. Matemàtiques 3r ESO C, Matemàtiques aplicades a les ciències socials 2n Batx, Taller d’escacs 2n d’ESO

Nadia Alemany nalemany@iessaserra.cat
Tutora 1r ESO F. Atenció: Dilluns 11:05-12:00
Matèries: Àmbit ciències 1r ESO F, Matemàtiques 2n ESO C, Matemàtiques 3r ESO D, Matemàtiques aplicades a les ciències socials 1r Batx

Azahar Monge. amonge@iessaserra.cat
Tutora 1r ESO C. Atenció: Dimarts 10:10-11:05
Matèries: Àmbit ciències 1r ESO C, Matemàtiques 2n ESO D i E,  Matemàtiques I 1r Batx 

Ana Tur. aturvinas@iessaserra.cat
Cap d’Estudis. Atenció: Dijous 11:05 – 12:00h
Matèries: Economia 1er Batx B, Economia 2n Batx B, Fonaments de l’empresa 2n Batx A i B, Economia 4rt ESO A i C, EIE 2on CFGM Cuina i gastronomia.

MÉS INFORMACIÓ DEPARTAMENTAL