Biologia i geologia

Eva Lorente elorente@iessaserra.cat
Cap de Estudis. Atenció: Dimecres 15:00 – 15:55
Matèries: Ciències aplicades 4t ESO D, Biologia 2n Batx, Projectes 3r ESO

Marta Barja mbarja@iessaserra.cat
Cap de Departament. Tutora de 1rESO E. Atenció: Dimarts 08:00 – 08:50
Matèries: Àmbit científic 1r ESO E,  Tècniques Experimentals 1t Batxillerat

Asunción Tur atur@iessaserra.cat

(Substituta: Neus Ortega nortega@iessaserra.cat )

Tutora de 1r ESO D. Coordinador Comissió Mediambiental. Atenció: Dimarts 11:20 – 12:10
Matèries: Àmbit científic 1r ESO B i D, Biologia 4rt ESO C, Biologia i Geologia 1r Batx A

Sara Marcos smarcos@iessaserra.cat
Atenció: Dimarts 11:20 – 12:10
Matèries: Àmbit científic 1r ESO C, Biologia i Geologia 3er ESO A, B i C

Pau Puiguriguer ppuiguriguer@iessaserra.cat

Atenció: Divendres 13:15-14:05
Matèries: Tècniques experimentals 1r Batx,  Biologia i Geologia 3er ESO D i E, Física i Química 2n ESO D i E.

Marta Tur  mtur@iessaserra.cat

Atenció: Dimarts 10:00-10:50
Matèries: Ciències aplicades 4t ESO D, Biologia 4rt ESO C, Projectes 3r ESO