Tecnologia i informàtica

 

Jose Luis Palau  jlpalau@iessaserra.cat
Cap de Departament. Atenció: Dimarts 12:15-13:10
Matèries: Tecnologia 2n ESO A i B, Tecnologia 3r ESO A, Tecnologia 4rt ESO D, Tecnologia Industrial 1r Batxillerat

Ricard Ribas rribas@iessaserra.cat
Cocoordinador TIC. Atenció: Dilluns 12:15-13:10
Matèries: Tecnologia 3r C i D. TIC 1r Batx, Ciencies Aplicades FPBI
 
Sergio Carrasco scarrasco@iessaserra.cat
Coordinador TIC
Atenció: Dimecres 9:50-10:45
Matèries: Tecnologia 3r B , TIC 4rt ESO i 2n Batxillerat

Juanjo Cardona jcardona@iessaserra.cat
Cocoordinador TIC.
Atenció: Dilluns 13:10-14:05
Matèries: Tecnologia 2n ESO C, D i E, TIC 4t ESO