Tecnologia i informàtica

Ricard Ribas rribas@iessaserra.cat
Cap de Departament. Cocoordinador TIC.
Atenció: Dijous 8:55-9:50
Matèries: Tecnologia 1r A, 2n A i 3r A. Tecnologia Industrial 1r Batx
 
Sergio Carrasco scarrasco@iessaserra.cat
Coordinador TIC
Atenció: Dimecres 9:50-10:45
Matèries: Tecnologia 3r B , Tecnologia 4t C i Tecnologia industrial 2n Batx

Juanjo Cardona jcardona@iessaserra.cat
Administrador Web. Cocoordinador TIC.
Atenció: Divendres 8:00-8:55
Matèries: Tecnologia 2n B i C, TIC 4t ESO i 1r Batxillerat
 
Maria Zamorano mzamorano@iessaserra.cat
Tutora 3r C. Atenció: Dijous 8:55-9:50
Tecnologia 2n D i E, Tecnologia 3r C