Orientació

Marta Ana Vingut Riggall   mvingut@iessaserra.cat
Cap de Departament. Orientadora Educativa. 
Atenció a famílies: concertar cita.   

Coral Marí Planells   cmari@iessaserra.cat
Cap d’Estudis. PT.
Àmbit d’actuació: Suport a ESO: 2nA 
Atenció a famílies: Dimecres 9:50-10:45 

Marilena Villalonga Tous  mvillalonga@iessaserra.cat
Tècnica d’Intervenció Sociocomunitària (TISOC) 
Atenció a famílies: concertar cita.

Anna Tortosa    atortosa@iessaserra.cat
PT.  Tutora a TVA. 
Àmbit d’Intervenció: TVA.
Atenció a famílies: Dimarts 8-8:55h. 

Juan Andrés Provensal    jprovensal@iessaserra.cat
PT. Tutor a UEECO.   
Àmbit d’actuació: UEECO.
Atenció a famílies: Dimecres 8:55 – 9:50h.

Magí Copa    mcopa@iessaserra.cat
PT. Àmbit d’actuació: TVA i Suport a ESO: 1rB, 1rC i 1rD.    
Atenció a famílies: Dimarts 12-12:55h. 

Joan Noguera   jnoguera@iessaserra.cat
PT. Àmbit d’actuació: Suport a ESO: 1rF, 2nC, 2nE, 4tC
Atenció a famílies: Divendres 8:55 – 9:50h.

Maria del Carmen Lirón mliron@iessaserra.cat
PT. Àmbit d’actuació: UEECO i Suport a ESO: 1rA i 1rE.
Atenció a famílies: Dilluns 11:05- 12h.

Rocío Díaz    rdiaz@iessaserra.cat
i Catalina Buades   cbuades@iessaserra.cat
AL. Àmbit d’actuació: Suport TVA i ESO: 2nD, 3rA, 3rB
Atenció a famílies: Dilluns 12-12:55h.

Àngels Martorell amartorell@iessaserra.cat 
i Sònia Martin smartin@iessaserra.cat
AL (ILS). Àmbit d’actuació: Suport a UEECO i ESO 2nB.
Atenció a famílies: Dijous 11:05- 12h.

Emma Torres Allen etorres@iessaserra.cat
PT. Àmbit d’actuació: TVA.  

Manuela Moreno Punzano   mmoreno@iessaserra.cat
Professora de secundària.
Matèries: PMAR (àmbit científico-Tècnic) i FPB (Ciències aplicades a 1r i 2n)
Atenció a famílies: Dimarts de 12-12:55h.