Música

Pere Prieto Planells. pprieto@iessaserra.cat
Cap d’estudis adjunt. Responsable EcoDigEdu
Atenció Pares amb cita prèvia: Dilluns de 15:00 a 15:55h
Matèries: Música 1r d’ESO E, 2n d’ESO, 3r d’ESO      

Darío Rodríguez Cabezas. drodriguez@iessaserra.cat
Atenció Pares amb cita prèvia: Dijous de 10:00 a 10:50h
Matèries: Música 1r d’ESO A, B, C i D