Excursió a l’Acrobosc

Divendres dia 11 la classe 1r d’ESO A va gaudir del merescut premi del concurs ECOSASERRA.

Tot un matí a l’Acrobosc!

L’experiència va ser molt divertida i emocionant!

Enhorabona 1r d’ESO A

 

Graduació 2n Batxillerat i CFGM

 

Visita a la deixalleria de ses Païses de l’alumnat de 3r d’ESO

Tot l’alumnat de 3r d’ESO ha visitat en diferents dies la deixalleria de ses Païses.
 
Han pogut veure in situ com es gestionen els diferents residus que arriben. A la majoria se’ls dona una segona vida i els que ja no son profitosos es seleccionen i s’envien a diferents llocs de la Península. D’aquesta manera s’evita que vagin a l’avocador.
 
L’ús d’aquest servei afavoreix tothom.
 

REUNIÓ FAMÍLIES 6è PRIMARIA

Els dies 27 i 29 de abril tindran lloc (horari a la taula) les primeres reunions amb les famílies de 6è de les escoles del municipi amb alumnes que estan interessats en venir al nostre centre. Aquestes reunions es faran a través de Google Meet als següents enllaços:

DIA HORA ESCOLA ENLLAÇ
27/04 18:30 CEIP Sant Antoni https://meet.google.com/ave-qywd-vfr
27/04 19:30 CEIP Sant Rafel https://meet.google.com/ouz-fqer-gdp
29/04 18:30 CEIP Vara de Rey https://meet.google.com/ybv-bzmp-mdz
29/04 19:30 Centres no adscrits https://meet.google.com/cbe-jxiw-iuc

Comunicació a les famílies entrada d’Eivissa Fase 4

Apreciades famílies, com ja sabeu, dimecres vinent Eivissa entra en Fase 4. Després de realitzar les pertinents consultes amb la Conselleria d’Educació i Recerca sobre el procediment a seguir en aquesta situació de pandèmia,ens ha comunicat que la tornada a les classes s’ha de realitzar amb total normalitat. Som conscients de la gravetat de la situació per la qual està travessant el nostre municipi, a la qual s’han d’afegir les extremes condicions meteorològiques que estem patint i que estan per venir. Volem fer-vos saber que, per la nostra part, extremarem al màxim la prudència en les mesures, per poder garantir la màxima seguretat sanitària en el desenvolupament de les classes.

No obstant això, us demanam que, per la vostra part, procureu conscienciar els vostres fills i filles de la necessitat de complir les mesures sanitàries dintre del recinte escolar: Mascareta, Metres de distància i Mans netes, en tot moment, així com respectar i parar atenció a les instruccions i advertències que es puguin donar per part del professorat i de l’equip directiu.

Des de la direcció de l’IES sa Serra, volem emfatitzar que hi serem molt estrictes en l’acompliment de les normes sanitàries i de convivència i que s’imposaran les sancions oportunes a qui no les respecti.

Hem de ser conscients que estem en un moment delicat, en el qual hem de vetllar per la salut de tots, especialment pels membres que composen la comunitat educativa: alumnes, professorat i famílies.

Rebeu una ben cordial salutació

L’equip directiu de l’IES sa Serra.


Apreciadas familias, como ya sabéis, el próximo miércoles Ibiza entra en la Fase 4. Después de realizar las pertinentes consultas con la Conselleria d’Educació i Recerca sobre el procedimiento a seguir en esta situación de pandemia, nos ha comunicado que la vuelta a las clases debe realizarse con total normalidad. Somos conscientes de la gravedad de la situación por la que está atravesando nuestro municipio, a la que hay que añadir las extremas condiciones meteorológicas que estamos sufriendo y que están por venir. Queremos haceros saber que, por nuestra parte, extremaremos al máximo la prudencia en las medidas, para poder garantizar la máxima seguridad sanitaria en el desarrollo de las clases.

Sin embargo, se requiere que, por vuestra parte, procuréis concienciar a vuestros hijos e hijas de la necesidad de cumplir las medidas sanitarias dentro del recinto escolar: Mascarilla, Metros de distancia y Manos limpias, en todo momento, así como respetar y prestar atención a las instrucciones y advertencias que se puedan dar por parte del profesorado y del equipo directivo.

Desde la dirección del IES sa Serra, queremos enfatizar que seremos muy estrictos en el cumplimiento de las normas sanitarias y de convivencia y que se impondrán las sanciones oportunas a quien no las respete.

Debemos ser conscientes de que estamos en un momento delicado, en el que tenemos que velar por la salud de todos, especialmente por los miembros que componemos la comunidad educativa: alumnos, profesorado y familias.

Recibid un cordial saludo

El equipo directivo del IES sa Serra.