Consell escolar

Integrants

Direcció Centre:

 • Director: David Cardona Soler
 • Cap d’Estudis: Ana Tur Viñas
 • Secretària: Verónica Rodríguez Marí

Membres de designació directa:

 • Representant de l’Ajuntament: Neus Mateu Roselló
 • Representant de l’AMIPA: Karina Guevara Cid
 • Associació d’alumnes: Sofia Roig Lara

Representants dels professors:

 • Sandra Tejerina López
 • Manel Gimeno Perales
 • Nuria Asenjo Verdú
 • David Cardona Soler
 • Ricard Ribas Dixon
 • Ana Tur Viñas

Representants Pares i Mares:

 • Dolores Fuentes Párraga
 • Maria José Miranda Fernández

Representants Alumnes:

 • Giuliana Rosu
 • Maria Agustina Almada Bevans

Personal Administració i serveis:

 • Encarnación Sánchez Medina