ENQUESTA DE MOBILITAT AL CENTRE

Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat a l’institut, estem realitzant una auditoria per conèixer els hàbits de desplaçament dels alumnes que estudien en aquest institut.

Us preguem que responeu les preguntes del següent formulari, marcant amb una creu la casella corresponent a la resposta que creieu oportuna, o contestant en el espais en blanc.

Moltes gràcies!