Erasmus+: Professors

Dos professors de GM de Cuina i GM de Forneria i una professora de FPB de Cuina han fet una estada a Gènova per establir vincles amb un centre d’FP d’allà.
IES Sa Serra més internacional que mai!