PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR. CONVOCATÒRIA 2024

Per a persones que volen accedir a cursar estudis de Formació Professional de grau mitjà i grau superior però no tenen els requisits de titulació exigits per accedir-hi directament.

Termini de matrícula: del 6 al 18 de març de 2024, ambdós inclosos.

Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova

Data de realització de les proves: 15 i 16 de maig de 2024

Trobareu tota la informació als enllaços següents: Grau mitjà Grau superior