SOIB Nivell 3: Docència de la FP per a l’ocupació

Nova data d’inscripció

 Data d’inscripció al primer mòdul: fins el 23 d’octubre de 2020  

 

PUNTS D’INTERÈS

  • MÒDULS INDEPENDENTS
  • ASSISTÈNCIA  OBLIGATÒRIA
  • PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS
  • REQUISITS D’ACCÉS
  • BEQUES
  • MODELS DE SOL·LICITUD