Concurs de video pel Dia Mundial del Medi Ambient

El pròxim dia 5 de juny es celebra el dia Mundial del Medi Ambient. Des de la comissió ambiental es proposa crear un vídeo o un vídeo TIK TOK, en el qual s’ha d’indicar una “vacuna” per ajudar al planeta a recuperar la seva salut ambiental.

Es valorarà, a part de la qualitat artística i/o tècnica de la gravació,  l’originalitat i el correcte ús dels elements i principis del disseny.

Data límit: 5 de juny. Enviaments: iolalla@iessaserra.cat.

Bases del concurs