Ies Sa Serra seu del concurs autonòmic Balear Skills en la modalitat FORNERIA. 2020-2021